Västerplana

Västerplana sockens soldater tillhörde Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani. Den här återgivna rote förteckningen är hämtad från Centrala Soldatregistrets databas, www.soldatreg.se som endast återger den militära rote indelningen.

Följande rote nummer fanns i socknen: