Kinne-Vedum

Kinned-Vedums sockens soldater tillhörde Västgöta regemente, Vadsbo kompani. Den här återgivna rote förteckningen är hämtad från Centrala Soldatregistrets databas, www.soldatreg.se som endast återger den militära rote indelningen.

Följande rote nummer fanns i socknen: