Hangelösa

Hangelösa sockens soldater tillhörde Västgöta Dals regemente, Kållands kompani och  Västgöta regemente, Vadsbo kompani. Den här återgivna rote förteckningen är hämtad från Centrala Soldatregistrets databas, www.soldatreg.se som endast återger den militära rote indelningen.

Följande rote nummer fanns i socknen: