Fullösa

Fullösa sockens soldater tillhörde dels Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani och  Västgöta regemente, Vadsbo kompani. Den här återgivna rote förteckningen är hämtad från Centrala Soldatregistrets databas, www.soldatreg.se som återger den militära rote indelningen, vilken kan skilja sig från de civila rotarna..

Följande rote nummer fanns i socknen: