Forshem

Forshems sockens soldater tillhörde dels Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani och ett torp som hörde till Västgöta regemente, Vadsbo kompani. Den här återgivna rote förteckningen är hämtad från Centrala Soldatregistrets databas, www.soldatreg.se som  återger den militära rote indelningen vilken kan skilja sig från den civila rotarna.

Följande rote nummer fanns i socknen:

SK-00-0426   Skaraborgs regemente,      Gamla Bodarne rote                                 SK-00-0427   Skaraborgs regemente,      StoraKlingstorp rote                                   SK-00-0428   Skaraborgs regemente,      Årtorp rote                                                  SK-00-0429   Skaraborgs regemente,      Stängeln Åtorps rote                                     SK-00-0430   Skaraborgs regemente,      Gripagårdens rote                                    SK-00-0431    Skaraborgs regemente,      Ulfstorps rote                                                 SK-00-0432   Skaraborgs regemente,       Sörgården Årtorps rote                             SK-00-0433   Skaraborgs regemente,       Funkagården Årtorps rote                                            SK-00-0434   Skaraborgs regemente,       Munkagårdens rote

VG-06-0039  Västgöta regemente,            Korsgårdens rote