Broby

Under yngre indelningsverkets organisation finns inga soldattorp angivna i Broby socken.