Soldater

Sidan är under uppbyggnad, kommer när den är färdig att visa till vilket regemente soldaterna i Götenes kyrksocknar hörde.

DSC_0043