Vättlösa

Vättlösa kyrka. 1100-tal. Idag framträder kyrkan invändigt, dels i jugendskepnad från 1910, och i en modernare tillbyggnad från 1960-80-talet i vapenhus och under läktaren. De dateras till sent 1100-tal. Altaret är delvis det ursprungliga med en relikgömma under altarskivan. Den innehåller en blykapsel med ben och träkol. På altarets södra sida finns ett sakramentshus med järnbeslagen lucka. Koret är kvadratiskt utan absid, vilket tyder på engelskt inflytande. Valven i taket slogs mot medeltidens slut. I valven finns spår av gamla målningar. Dessa putsades över 1910 och de nuvarande jugen inspirerade schablon målningarna tillkom.  Under kyrkans golv finns det åtskilliga gravhällar från 1600-1700-talen.
Vid 1600-talets mitt byggdes på korets södra sida ett gravkor för ätten Stake. 1766 förlängdes kyrkan åt väster och fick nya fönster och inredning.Det stakerska gravkoret har senare blivit sakristia. Av 1700-talsinredningen återstår idag bara altarringen och läktaren jämte rester på kyrkans vind av nummertavlorna. Allt annat är från 1900-talet. Kyrkans medeltida dopfunt och piscina såldes till Statens historiska museum i Stockholm på slutet av 1800-talet. Nytillverkad dopfunt i trä finns i kyrkan.

Arkivinfo: Sedan den 1 januari 1962 är Vättlösa annexförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Kinne-Vedum församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Vättlösa annexförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Ledsjö församlingars pastorat.
Stora delar av arkivet förstördes vid en brand 1807 i Götene komministerbostad.

Stift:
Skara          Härad: Kinne