Västerplana

Västerplana

Västerplana kyrka. 1100-tal. Kyrka är byggd på 1100-talet och invigd till Jungfru Marias minne och är en av stiftets vackraste och intressantaste kyrkor. Byggnadens kärna är en medeltidskyrka med torn och rakslutet kor, till vilken i början av 1700-talet väldiga korsarmar anslöts, varvid kyrkan orienterades i norr och söder.
Interiören är en praktfull sal, avdelad av breda bågar, vilken är inredd och dekorerad i den karolinska barockens stil. Plafondmålningarna utförda 1729 och 1733 av Olof Collander och Johan Liedholm, dessa är mönsterexempel på Läckö skolans stil, altarring, altarprydnad och predikstol är utmärkta prov på dåtidens snickerikonst. I gamla koret en enklare altartavla. Av medeltidsskulpturer märks en tronande madonna från 1100-talet och Johannes Döparen från 1400-talet. En dopfunt finns från 1100-talet med djurbilder i mästaren Bestiarius stil och skulpterat 1600-talslock. Kyrkan har ett praktfullt epitafium över Läckömålaren Johan Aureller. Kyrkan har renoverats mycket pietetsfullt och återinvigdes den 28 maj 1987.

Arkivinfo: Skälvum är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Mellan den 1 juni 1929 och 31 december 1961 var Skälvum annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil församlingars pastorat.
Skälvum var fram till den 31 maj 1929 annexförsamling i Husaby, Ova och Skälvums pastorat.

Stift:
Skara          Härad: Kinnefjärdings