Skeby

Skeby kyrka.1100-tal. Byggnadstiden för Skeby kyrka har kunnat fastställas till 1140- eller 1150-talet. Den är byggd efter den s k skalmursprincipen, med två murskal, det yttre av finhuggen sandsten, det inre av klumpstenar. Tornet är byggt något senare. På 1700-talet byggdes koret på och kyrkan fick sitt vackra trätak. 1796 byggdes en predikstol bakom altaret, ett s k Kanzelalter. Numera är predikstolen, från 1698, placerad till vänster framme vid koret. Den gjordes av Anders Sjöman i Lidköping och målades av Carl Örn i Röstock.
Läktaren byggdes 1701 och här placerades 1894 en orgel, byggd av Herngren i Lidköping. Dopfunten har gjorts av Mäster Othelricius vid den tid då kyrkan byggdes i mitten av 1100-talet. Den är väl bibehållen och en av Västergötlands förnämsta. Folk lär ha kommit seglande över Vänern för att få sina barn döpta här. De lade till sina skepp vid Kristningamarka i Kinneviken varifrån en gångstig gick till kyrkan. Numera finns ett litet museum på vinden ovanför läktaren med flera av kyrkans äldre tillhörigheter, bl a den gamla straffstocken.

Arkivinfo: Skeby är annexförsamling i Källby, Broby, Skeby och Hangelösa församlingars pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinnefjärdings