Skälvum

Skälvums kyrka. 1100-tal. Skälvums kyrka är en av de konsthistoriskt märkligaste kyrkor i Skara stift. Kyrkan är uppförd i huggen sandsten i romansk stil. Genom träd datering har kyrkan daterats till 1136. Othelrik, en av de förnämsta västgötska stenmästarna har byggt kyrkan. Kyrkan har i det yttre bevarats i sitt medeltida ursprung med undantag av de stora fönstren och vapenhuset som revs på 1800-talet. Kyrkans kalkmålningar är från mitten av 1600-talet. Vid den senaste restaureringen 1861 revs trädaltaret från 1700-talet och altartavlan från 1600-talet placerades i långhusets norra vägg. Av inventarier i övrigt kan nämnas en förnämlig madonnabild från tidig medeltid och dopfunten från samma tid.

Arkivinfo: Skälvum är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Mellan den 1 juni 1929 och 31 december 1961 var Skälvum annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil församlingars pastorat.
Skälvum var fram till den 31 maj 1929 annexförsamling i Husaby, Ova och Skälvums pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinnefjärdings