Sil

Sil:s gamla kyrkoplats är belägen ca 3 km syd ost om Kinne-Kleva kyrka. Sil och Kinne-Kleva utgjorde ett pastorat fram till 1929 då socknarna gick ihop med Husaby. Den medeltida kyrkan revs 1872. Den var byggd av sandsten och bestod av långhus och smalare rakt sluttande kor, vapenhus i söder samt på långhusets västra sida en liten tornhuv med ganska hög spora krönt med en vimpel. V Vid tiden för rivandet av kyrkan var kyrkan vitkalkad och hade spåntak. Dörren mellan långhus och vapenhus var av ek brädor och välvd samt försedd med kraftiga järnbeslag. Inne i koret på norra väggen var en mansgestalt i lång dräkt målad i rött, han höll i högra handen en nyckel över var det skrivet S:a Petrus. Denna målning som för övrigt var kyrkans enda, var mycket gammal och torde härröra från den katolska tiden. Gården Lövholmen i Kinne-Vedums socken är till stor del byggd av sten från Sils kyrka. Det finns inget kvar av den gamla kyrkan, men på platsen där den har legat har man till minne rest en klockstapel i trä.

Arkivinfo: Sil är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Mellan den 1 juni 1929 och 31 december 1961 var Sil annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil församlingars pastorat.
Sil var fram till den 31 maj 1929 annexförsamling i Kinne-Kleva och Sils pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinne