Österplana

Österplana

Österplana kyrka. 1870-tal. Kyrkan ligger högt på Kinnekulles sydöstra sida, där den syns vida omkring. Den är uppförd på 1870-talet i en braskande romansk stil: torn, långhus med absid och rik garnering av rundbåge friser. Den gamla kyrkan låg strax intill.
I den nuvarande kyrkan finns en medeltida stendopfunt och flera märkliga liljestenar samt en gammal vacker ljuskrona. På den gamla kyrkplatsen, som också är begravningsplats, vilar general Harald Stake. När den gamla kyrkan revs rasade gravkoret med sina ca 25 kistor. Där är nu en minnessten rest. Harald Stake deltog blan annat i 30-åriga kriget och var guvernör i Bohus. Han dog 1677.

DSC_0057

Arkivinfo: Österplana är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Österplana moderförsamling i Österplana och Kestads pastorat.

Stift:
Skara          Härad: Kinne