Ledsjö

Ledsjökyrka. Den första kyrkan på platsen var troligen en stavkyrka. Därefter uppfördes en kyrka av sten. I kyrkan finns idag en del av en dopfunt, som är från början av 1100-talet. Den är gjord av stenmästaren Johannes, som under denna tid verkade i Västergötland. Från 1100-talet är också kyrkans värdefullaste inventarium, ett triumfkrucifix, som i dag hänger över mittgången strax framför altaret. Det föreställer den segrande Kristus med öppen blick, upplyft huvud och krönt med kungakrona. Den medeltida kyrkan stod oförändrad kvar till 1776. Med utnyttjande av vissa äldre delar byggdes kyrkan om och vapenhus uppfördes i väster. Vid restaureringen 1947 avskildes den gamla sakristian helt från kyrkorummet och blev förvaringsrum. En ny sakristia byggdes på kyrkans norra sida. Kyrkan har i sin ägo en mässkrud från 1600-talet. Den praktfulla altaruppsatsen med rikt akantusverk är från 1707, en gåva av häradshövding Jakob Clerck på egendomen Stora Lund. Altaruppsatsen har två målningar av Sten Linderoth från 1901. Predikstolen, liksom den nuvarande dopfunten, är också från början av 1700-talet. Bland värdefulla gåvor till kyrkan finns ett altarbrun, komponerat av konstnären Eric Abrahamsson, vilken i mitten återger Kristus, till höger S:t Olof och till vänster den helige Sigfrid.
Kyrkan härjades av en brand natten mellan den 6 och 6 december 2004 men återuppfördes 4 söndagen i advent 2009.

Arkivinfo: Ledsjö är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Ledsjö annexförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Ledsjö församlingars pastorat.
Stora delar av arkivet förstördes vid en brand 1807 i Götene komministerbostad.

Stift: Skara       Härad: Kinne