Kinne-Vedum

Kinne-Vedums kyrka. 1100-tal. Kinne-Vedums kyrka ligger några km öster om Kinnekulle på en liten höjd. Kyrkan är troligen byggd någon gång under den senare delen av 1100-talet och den är byggd av sandsten. Det har här som på så många andra platser påträffats lämningar som kan ha varit från en äldre stavkyrka eller hednatempel. Kyrkan är en av Kinnekulles bäst bevarade 1100-tals kyrkor. Tornet byggdes till på 1200-talet och på 1600-talet kom sakristian till. Den byggdes som gravkor åt familjen Dufva. I vapenhuset in mot långhuset finns fortfarande den gamla medeltida järndörren kvar. Altaret är av fint huggen sandsten och gömmer även här en relikgömma under altarskivan. Det finns tre medeltida skulpturer bevarade i kyrkan, den äldsta är den tronande madonnan i björk från 1200-talet, ett krucifix från 1300-talet och en madonna med Jesusbarnet från 1500-talet. Det finns även textilier från 1600- och 1700-talet. Valvmålningarna av C.G. Hoijst och Johan Laurell är från år 1754. På kyrkogården står flera för trakten typiska liljestenar.

Arkivinfo: Kinne-Vedum är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Kinne-Vedum församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Kinne-Vedum annexförsamling i Forshems, Kinne-Vedum och Fullösa församlingars pastorat.
Kinne-Vedum är det officiella namnet på församlingen sedan den 17 april 1885. Tidigare var namnet Vedum (i Kinne härad).

Stift: Skara          Härad: Kinne