Kinne-Kleva

Kinne-Kleva och Sils församlingar har haft kyrkor från 1100-talet, vilka revs i samband med att den nya gemensamma kyrkan byggdes 1870 i rundbågestil med absidformad sakristia. Några intressanta medeltida inventarier har bevarats. Dopfunten bär en minuskelinskrift. En madonna, en träskulptur från 1110-talet har på 1400-talet förändrats till en s k Anna-själv-tredje och föreställer Anna, Marias moder, samt Maria och Jesusbarnet. Sådana förändringar är kända från ännu ett par håll i vårt land och vittnar om spridning som S:ta Anna-kulten hade under senmedeltiden.
En pietábild, den döde Jesus vilande i Marias armar, från början av 1400-talet är hårt restaurerad. Träskulpturer från de medeltida kyrkornas altaruppsatser pryder nu långväggarna. På altaret står idag ett krucifix från 1300-talet och kyrkan har också i sin ägo en nattvardskalk från 1400-talet. Vid hundraårsminnet av kyrkans byggande uppfördes klockstaplar på Kinne-Kleva och Sils gamla kyrkplatser.

Arkivinfo: Kinne-Kleva är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Mellan den 1 juni 1929 och 31 december 1961 var Kinne-Kleva annexförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil församlingars pastorat.
Kinne-Kleva var fram till den 31 maj 1929 moderförsamling i Kinne-Kleva och Sils pastorat.
Sedan den 12 april 1889 är det officiella namnet Kinne-Kleva på församlingen. Församlingen hette tidigare endast Kleva (i Kinne härad).

Stift:
Skara          Härad: Kinne