Kestad

ova_i   kestad_5

Kestads kyrka. 1100-tal. Kestads kyrka har medeltida valv med målningar från 1600-talet. Den är vackert restaurerad med nyuppfört kor och sakristia på den gamla grunden. Här återfinns krucifixet med Maria och Johannes på höger respektive vänster sida om Jesus i triumfbågen framför altaret, vilket är unikt i Västsverige. Predikstolen är från omkring 1590. Kyrkan restaurerades 1915 efter att länge ha stått öde.

kestad_4

Arkivinfo: Kestad är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Kestad annexförsamling i Österplana och Kestads pastorat.

Stift:
Skara          Härad: Kinne