Källby

Källby kyrka. 1100-tal. Nuvarande kyrka har kvar torn och vapenhus av den kyrka som byggdes på 1100-talet. Flera inventarier finns bevarade från den gamla kyrkan. Äldst är dopfunten från 1100-talet. Den återfanns vid en restaurering 1925, som grundsten under predikstolen. En liljesten finns bevarad i vapenhuset. I korfönstret finns madonnan med barnet, en bild från 1400-talet, som troligen fungerat som altarprydnad. Medeltida är också nattvardskalkens fot. Till 1600-talet dateras altarkrucifixet, lampetterna i koret och och den lilla ljuskronan. Den nuvarande altartavlan är från 1800-talet, möjligen är den inköpt från Uppsala domkyrka.
En man som förknippas med denna kyrka är Magnus de la Gardie. Han skänkte 1671 en altartavla, gjord på Läckö, liksom ett antal fönster och predikstolen. Fyra grav- och minnesstenar finns kvar från den äldre kyrkans tid, i norra och södra väggen.
På vapenhusets väggar finns rester av målningar kvar, antagligen utförda av någon konstnär från den s k Läcköskolan. Under 1790-talet byggdes kyrkan ut och reparerades. Tornet slogs av blixten 1814, varvid de tre klockorna skadades och två av dem fick gjutas om till en enda.

Arkivinfo: Källby är moderförsamling i Källby, Broby, Skeby och Hangelösa församlingars pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinnefjärdings