Husaby

Husaby 1

 

Husaby 5Husaby kyrka. 1100-tal. Den första kyrkan var en stavkyrka och ersattes i början av 1100-talet av ett långhus med absidförsett kor, byggt i romansk stil. Det nuvarande tornet är äldst, uppfört på 1000-talet. I triumfbågens norra vägg finns så kallad ambo – medeltida predikstol. Den nuvarande predikstolen är från 1671. Altartavlan från samma tid är en gåva av Magnus Gabriel de la Gardie. Dopfunten och triumfkrucifixet är från 1200-talet, liksom den gamla biskopsstolen, en av Sveriges äldsta möbler. Från medeltiden finns ett kommunionsfönster.

Husaby 2   Husaby 3

Utanför kyrkans ingång finns två gravar. Enligt tradition är den södra Olof Skötkonungs och hans drottning Estrids grav. Den norra är en biskopsgrav.

Arkivinfo:  Husaby är sedan den 1 januari 1962 moderförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö församlingars pastorat.
Mellan den 1 juni 1929 och 31 december 1961 var Husaby moderförsamling i Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil församlingars pastorat.
Husaby var fram till den 31 maj 1929 moderförsamling i Husaby, Ova och Skälvums pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinnefjärdings