Hönsäters kapell

HönsäterHönsäters kapell 1912, kapell skänktes av Hällekis Aktiebolag till Österplana församling.

Honsater 4 Kapellet uppfördes 1912 av arkitekt L. Kjellman i Borås i ”Bobergsk” stil: ett långhus med högt takfall och takryttare, lägre kor och vapenhus i väster. Kapellet har övertagit de efter Österplana gamla kyrkas rivning hemlösa, mycket värdefulla inventarierna. Här märks en altartavla med mitt tavlan omramad av kolonnarkitektur och med skulpterade profilörer.

Honsater 2 I mittfältet är insatt ett känsligt skulpterat elfenbenskrucifix från senare hälften av 1600-talet. Predikstolen är utförd i ek och smyckad med en ovanligt rik skulpturskrud av närmast skånsk-dansk karaktär från mitten av 1600-talet eller något tidigare.

Honsater 3 Dopfunten är likaledes från 1600-talet. Vidare märks praktfulla huvud banér och begravningsvapen från familjen Haralad Stake.