Götene

Götene kyrka. 1140-tal. Götene kyrka är en av de äldsta kyrkorna, som till det yttre bevarats i sin ursprungliga engelskt inspirerade stil. Den har ett högt rakt avlslutat kor och ett högt, kort långhus utan torn. En ny klockstapel från 1961, med tre klockor, står väster om kyrkan. Koret uppfördes på 1140-talet och långhuset ca 1170. Altaret är ursprungligt. På 1400-talet slogs valven. Korets väggar och tak har målats av en okänd målare, inspirerad från Vadstenaskolan på 1490-talet. Efter att ha varit delvis överkalkade knackades de fram 1909. De föreställer bl a Passionshistorien i 15 motiv.
Altaret har en relikgömma med S:t Helenas (kyrkans skyddshelgon) fingerben, som ligger i ett nytillverkat silverskrin. Altarskåpet i tre delar tillverkades på 1400-talet. Madonna skulpturen med barnet i norrfönstret är från 1400-talet. Den stora Kristusskulpturen på norra kortväggen från 1100-talet har ingått i ett triumfkrucifix. Dopfunten i cylindrisk engelsk stil är huggen i sandsten på 1100-talet. Den står i stort sett på sin ursprungliga plats vid västra porten under orgelläktaren. Götene kyrka har en vackert arbetad kalk med paten från 1300-talet. I vapenhuset och kring kyrkan står flera liljestenar från 1200-talet. Åren 1963-66 fick kyrkan sin nuvarande exteriör och interiör. På läktaren placerades en ny orgel med 20 stämmor.

Arkivinfo: Sedan den 1 januari 1962 är Götene moderförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Kinne-Vedum församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Götene moderförsamling i Götene, Holmestad, Vättlösa och Ledsjö församlingars pastorat.
Stora delar av arkivet förstördes vid en brand 1807 i Götene komministerbostad.

Stift: Skara          Härad: Kinne