Fullösa

Fullösa kyrka. 1200-tal. Fullösa kyrka är en enkel sal formad byggnad i sandsten från 1200-talet med senare tillbyggd sakristia i norr. Från en 1100-tal kyrka härrör delar av den portalbåge som ingår i murverket. Interiören har vacker inredning från karolinsk tid. Takmålningarna med figurtavlor och ornament i Brrainstil utfördes 1756 av Carl Gustaf Hoijst och Johan Laurell. På väggarna finns kalkmålningar i fris form från förra delen av 1600-talet. Läktarbröstningens målningar från 1700-talets senare hälft återger ett pietistiskt motiv: hjärtats historia. I Statens historiska museum förvaras från kyrkan, ett krucifix och en madonnabild från 1100-talet. I Fullösa kyrka bevaras en gammal dopfunt från Bolums rivna kyrka. Kyrkan saknar torn, men kompletteras med klockstapel på kyrkogården.

Arkivinfo: Fullösa är sedan den 1 januari 1962 annexförsamling i Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad församlingars pastorat.
Fram till den 31 december 1961 var Fullösa annexförsamling i Forshems, Kinne-Vedum och Fullösa församlingars pastorat.

Stift: Skara          Härad: Kinne