Forshem

Forhem 2

Forshems kyrka. 1100-tal. En unik kyrka som den enda gravkyrkan i Norden. På 1100-talet var den församlingskyrka, men omkring 1200-talet blev den tillika orderns kyrka för den Heliga Gravens Orden i Jerusalem. Som ordenskyrka har den också fungerat som pilgrimskyrka. Pilgrimernas och kyrkans skyddspatroner, S:t Martin och S:t Nikolaus, som avbildade på kyrkans södra sida. Hela gotiska alfabetet är också inhugget där jämte kyrkans invigningstext. Det ursprungliga absidkoret ombyggdes på 1200-talet och välvdes med kryssvalv 1761 och 1762 tillkom de båda korsarmarna. Tornet fanns ursprungligen men detta ombyggdes 1891. Främst har dock kyrkan blivit känd för de sex stenreliefer från 1100-talet som idag finns insatta i kyrkan. I norr finns två reliefplattor, föreställande kvinnorna vid graven och nedtagandet från korset. En relief som föreställer Kristus i dödsriket finns placerad i kyrkans vapenhus. De är utförda av samma mästare som försåg Skara domkyrka med reliefer något tidigare. Vid restaurering 1912 framtogs vackra kalkmålningar bl a föreställande flygande änglar – utförda 1638. Kyrkan äger ett mycket värdefullt triumfkrucifix från 1300-talet, och i Statens historiska museum förvaras en dopfunt från 1100-talet.

Arkivinfo: Fram till den 31 december 1961 var Forshem moderförsamling i Forshems, Kinne-Vedum och Fullösa församlingars pastorat. Forshem är sedan den 1 januari 1962 moderförsamling i Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad församlingars pastorat.


Stift:
Skara          Härad: Kinne