Broby

Broby 2

Broby kapell. 1800-tal. Kapell är egentligen en utbyggd klockstapel från 1800-talet. Här låg redan på 1100-talet en stenkyrka som skulle rivas på 1700-talet, enligt ett kungligt beslut. Så skedde dock ej, men då biskopen höll visitation 1819 övertalade han Brobyborna att i stället ansluta sig till Källby kyrka, för att socknen skulle slippa de tunga kostnaderna med en egen kyrka. Den var då förfallen och behövde repareras. Gudstjänsterna upphörde i Broby kyrka men begravningsplatsen utnyttjades alltjämt. Inventarierna flyttades över till Källby kyrka. I stället uppfördes här den klockstapel som 1876 byggdes ut och då fick användning som skolsal. Efter 1916 tjänade den som gravkapell fram till i november 1930 då kapellet återinvigdes som kyrkobyggnad. 1955 genomfördes en grundlig restaurering. Då skänktes också antependium och altarbrun, gjordes av Agda Österbergs ateljé i Varnhem. Vid en dränering runt kapellet 1978 fann man en pargrav av kalkstenshällar, troligen från 1100-talet. Från samma århundrade finns också gravkorshäll på kyrkogården. Bland kyrkans inventarier finns ett rökelsekar med länkar från medeltiden och en ljuskrona i trä från 1700-talet.

Arkivinfo: Broby är annexförsamling i Källby, Broby, Skeby och Hangelösa, församlingars pastorat.

Stift:
Skara          Härad: Kinnefjärdings