Hällekis

Hällekis säteri räknas som en av de bäst bevarade herrgårdarna från sengustaviansk stil i Västergötland.

Första gången gården omnämns är 1473 då den innehades av Björn Bengtsson som sätersgård. Efter att Hällekisätten ägt gården gick den senare över till adelssläktens Posses ägor som hade den fram till 1818. Genom en förödande eldsvåda 1698 förstördes det medeltida slottet och en ny huvudbyggnad av sten uppfördes. Nuvarande exteriör fick gården efter en om och tillbyggnad 1791 Efter att greven Göran Knutsson Posse förklarats som landsförrädare drogs godset in till att tillhöra staten. Det var först när sonen Knut Posse af Hedensunda återkom som gården återlämnades till den Posserska ätten. 1913 köpte Skånska Cement gården och hade den sedan till 1930-talet då den inköptes av släkten Klingspor som sedan ägt godset. Runt huvudbyggnad en stor och känd park tack vare sina ovanliga lövträd.