Blomberg

Blombergs säteri omtalas redan i mitten av 1500-talet. I mitten av 1700-talet var det släkten Roos af Hjälmsäter som innehade gården, efter Roos övergick den till greven Carl Fredrik Scheffer, i slutet av 1700-talet övergick gården till släkten Hamiltons långa ägande. En större ombyggnad av huvudbyggnaden skedde 1893-1894 och har efter detta genomgått ytterligare renoveringar.

Under ett antal år i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet fanns i den stora ladugården tillverkning av vodka med namnet Thors Hammare.